mobile tr search tr

Partnerzy:

Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach masowych z udziałem materiałów niebezpiecznych /CBRN/

Szkolenie kierowane jest do lekarzy, ratowników medycznych i pielegniarek Systemu Ratownictwa Medycznego, dyspozytorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego i pracowników Centrów Zarzadzania Kryzysowego oraz innych osób zainteresowanych problematyka działan ratowniczych w wypadkach z udziałem materiałów niebezpiecznych. Szkolenie ma forme wykładowo-seminaryjna wzbogacona o zajecia praktyczne w terenie. Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy i kluczowych umiejetnosci z zakresu toksykologii, organizacji i prowadzenia działan ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich i masowych z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Galeria zdjęć