mobile tr search tr

Partnerzy:

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - recertyfikacja

Celem kształcenia, w ramach Kursu Przypominającego jest odświeżenie oraz usystematyzowanie wiedzy zdobytej na Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.. .
Do egzaminu mogą podejśc oraz w kursie mogą uczestniczyć osoby posiadające zaświadczenie, które utraciło ważność oraz są zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem PRM, o których mowa w art.15, 16 (ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) lub będące członkiem tych jednostek. (m.in. PSP, OSP, Policja, Wojsko, WOPR, TOPR, GOPR, Straż Graniczna i inne organizacje społeczne o profilu ratowniczym)

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118                                    

email: ewelinaspedzia@csr24.pl          


Wawrzek

tel. 692 489 629

email: wawrzek@csr24.pl

Najbliższe terminy

08.06.2019 - 09.06.2019
08:00
OSP Konclowa (powiat gorlicki)