mobile tr search tr

Partnerzy:

Trauma Team - Zespół Urazowy

szkolenie specjalistyczne
Szkolenie: Trauma Team - Zespół Urazowy

dr n. med. Krzysztof Karwan, dr n. med. Przemysław Guła,  dr n. med. Marcin Koszowski

Szkolenie adresowane do personelu SOR ,jego celem jest przedstawienie zasad oraz praktyczne ćwiczenie działania zespołu urazowego w ramach SOR.  Zaprezentowane zostaną wzorce i rozwiązania organizacyjne wynikające z polskich doświadczeń ale także i zagranicznych i wynikające z działania zespołów urazowych w szpitalach polowych poziomu 2.
Jednodniowe szkolenie adresowane jest do całego personelu medycznego SOR ,lekarzy pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Tematyka:
1.    Kryteria aktywacji Zespołu Urazowego (ZU)
2.    Organizacja i rola ZU,  funkcje  w zespole 
3.    Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny  ZU
4.    Debriefing i analiza zdarzeń
5.    Organizacja środowiska pracy – Trauma Room – część praktyczna
6.    Ćwiczenia w oparciu o scenariusze
7.    Pułapki i błędy ,czego warto się ustrzec – dyskusja
8.    Wnioski i podsumowanie

Czas trwania: 1 dzień - 10h

kontakt:

Ewelina 
tel. 504 333 118

email: ewelinaspedzia@csr24.pl

Najbliższe terminy

13.12.2018 - 14.12.2018
Kraków - sala wykładowa
Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23 F