mobile tr search tr

Partnerzy:

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Szkoleniowe dla Ratowników Medycznych ( 20 pkt. edukacyjnych )

Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Tematyka warsztatów szkoleniowych (każde po 20 godz. eduk. - 20 pkt. edukacyjnych)

1. Prawidłowe wykonanie i analiza EKG.
2. Postępowanie w nagłych stanach kardiologicznych.
3. Medyczne czynności ratunkowe.
4. Postępowanie z pacjentem urazowym.
5. Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze.
6. Przyjmowanie porodu fizjologicznego w warunkach pozaszpitalnych.
7. Stany zagrożenia życia w psychiatrii.
8. Postępowanie w stanach zagrożenia życia u dzieci.
9. Ostre zespoły wieńcowe.

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118

email: ewelinaspedzia@csr24.pl

Najbliższe terminy

18.12.2018 - 19.12.2018
Rekrutacja
Ewelina Spędzia tel. +48 504 333 118 e-mail: ewelinaspedzia@csr24.pl