xpornplease.com pornjk.com porncuze.com porn800.me porn600.me tube300.me tube100.me watchfreepornsex.com
Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze

mobile tr search tr

Partnerzy:

Wybrane stany nagłe w położnictwie - postępowanie ratownicze

warsztaty dla ratowników medycznych
Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Kontakt:

tel. 504 333 118                                    

email: biuro@csr24.pl