mobile tr search tr

Partnerzy:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

szkolenie podstawowe
Pierwsza pomoc to czynności osoby udzielajacej pierwszej pomocy prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb. 

Ramowy program kursu:
Częśc teoretyczna:
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną 
 • Zawiadomienie o wydarzeniu ; "łańcuch przeżycia"
 • Zatrzymanie krążenia i oddychania 
 • Postępowanie w przypadku zatrzymania krązenia i oddychania u dzieci i młodzieży
 • Pozycja boczna bezpieczna 
 • Postepowanie podczas katastrofy, ewakuacja
 • Stany szczególne 
 • Postępowanie w przypadku oparzenia 
 • Zasady opatrywania ran, złamań, skręceń, zwichnięć
 • Postepowanie w przypadku napadu padaczkowego, zadławienia, zaopatrzenia krwotoku, zasłabnięcia, omdlenia, zatrucia pokarmowego, porażenia prądem, podejrzenia udaru mózgu 
Część praktyczna:
 • Zawiadomienie o wydarzeniu
 • Zatrzymanie krażenia i oddychania: ocena stanu świadomości, oddechu i krążenia, prawidlowe wdrożenie techniki reanimacji, modyfikacje u poszkodowanych po urazach
 • Pozycja boczna bezpieczna 
 • Postępowanie z zadławionym
 • Unieruchomienie kończyn
 • Zakładanie opatrunków
 • Obsługa i zastosowanie automatycznego AED
 • Sprawdzanie wiedzy zdobytej przez uczestników kursu, na podstawie ćwiczenia sytuacyjnych scenariuszy stanów zagrożenia życia 
Czas trwania szkolenia: 5-6h

Każdy kursant otrzyma:
- certyfikat potwierdzajacy zakończenie kursu
- materiały dydaktyczne 


Kontakt:
biuro@csr24.pl
tel. 663 38 17 17