mobile tr search tr

Partnerzy:

Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u dzieci

Celem kursu "Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u dzieci" jest poprawa jakości opieki nad dziećmi ciężko chorymi lub z poważnymi obrażeniami, zapewniając lepsze wyniki leczenia. Na kursie wykorzystuje się serię symulowanych przypadków nagłych u dzieci w celu przekazania wiedzy oraz podkreślenia istotnych kwestii w zakresie systematycznej oceny pediatrycznej, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, algorytmów pediatrycznych, skutecznej resuscytacji i dynamiki pracy zespołu.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
• RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
• RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
• Postępowanie w zaburzeniach oddychania
• Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię
• Dostęp naczyniowy
• Koncepcję resuscytacji zespołowej
• Dyskusję i symulacje przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu
• Systematyczną ocenę pediatryczną

Główni odbiorcy kursu "Zaawansowanie zabiegi ratujące życie u dzieci"
Kurs jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych przypadkach u niemowląt i dzieci. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni.

Po pomyślnym ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat.

Szkolenie prowadzone wg. wytycznych ACLS AHA

Czas trawania szkolenia: 2 dni - 16h


Kontakt:

Dział Szkoleń:
tel. +48 504 333 118
e-mail: szkolenia@csr24.pl