mobile tr search tr

Partnerzy:

Serdecznie zapraszamy na Seminaria dla Ratowników Medycznych (8 pkt. edukacyjnych)

Celem kształcenia, w ramach Seminarium, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Seminarium został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 8 punktów edukacyjnych.


W Seminarium mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte
w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Tematyka seminariów (każde po 8 godz. eduk. - 8 pkt. edukacyjnych)

1. Analiza EKG
2. Ostre zespoły wieńcowe
3. Bezpośrednie i długofalowe skutki zdarzeń traumatycznych w pracy ratownika medycznego
4. Udrażnanie dróg oddechowych
5. Zastosowanie farmakoterapii w pracy ratownika medycznego


Kontakt:

Dział Szkoleń:
tel. +48 504 333 118
e-mail: szkolenia@csr24.pl