mobile tr search tr

Partnerzy:

Elementy Medycyny Taktycznej dla Ratowników Medycznych

szkolenie podstawowe
Szkolenie, którego celem jest zapoznanie z zasadami działań ratowników w sytuacji zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz tak zwanego strzelca aktywnego. Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie z współczesnymi zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem broni palnej oraz urządzeń wybuchowych oraz zasadami  działań  w środowisku zagrożenia. 

Celem jest także nauka możliwości adaptacji do działań z wykorzystaniem środków będących na wyposażeniu ZRM w oparciu o standardy działania zgodne z protokołem TCCC.

W ramach szkolenia prowadzone będą zajęcia warsztatowe z bronią palną oraz urządzeniami wybuchowymi, które uświadomią podstawy balistyki oraz oddziaływania broni i urządzeń wybuchowych na organizm człowieka. 
W części poświęconej działaniom medycznym ćwiczone będą procedury ratunkowe w obrażeniach specyficznych dla warunków bojowych lub środowiska zamachu.

Szkolenie prowadzone jest przez byłych operatorów Jednostki Wojskowej GROM oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji, a także ratowników medycznych posiadających doświadczenie w działaniu w czasie misji bojowych między innymi na terenie Afganistanu.

Jest ono realizowane we współdziałaniu z Małopolskiego Centrum Strzelectwa oraz Centrum Szkoleń Ratowniczych.

Punkty edukacyjne: 20 punktów edukacyjnych - warsztaty szkoleniowe dla ratowników medycznych

Kontakt:

Dział Szkoleń:
tel. +48 504 333 118
e-mail: szkolenia@csr24.pl