mobile tr search tr

Partnerzy:

Ostre zespoły wieńcowe

warsztaty dla ratowników medycznych
Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118                                    

email: ewelinaspedzia@csr24.pl          


Wawrzek

tel. 692 489 629

email: wawrzek@csr24.pl
 

Najbliższe terminy

19.03.2019 - 20.03.2019
09:00
kontakt do organizatora:
Ewelina: tel. +48 504 333 118 Wawrzek tel. +48 692 489 629
16.05.2019 - 17.05.2019
09:00
kontakt do organizatora:
Ewelina: tel. +48 504 333 118 Wawrzek tel. +48 692 489 629
18.07.2019 - 19.07.2019
09:00
kontakt do organizatora:
Ewelina: tel. +48 504 333 118 Wawrzek tel. +48 692 489 629
17.09.2019 - 18.09.2019
09:00
kontakt do organizatora:
Ewelina: tel. +48 504 333 118 Wawrzek tel. +48 692 489 629
19.11.2019 - 20.11.2019
09:00
kontakt do organizatora:
Ewelina: tel. +48 504 333 118 Wawrzek tel. +48 692 489 629