mobile tr search tr

Partnerzy:

Medyczne czynności ratunkowe

warsztaty dla ratowników medycznych
Celem kształcenia, w ramach Warsztatów, jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

Program Warsztatów został zatwierdzony przez Małopolskiego Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej.

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym, po którym następuje wręczenie certyfikatów.
Za uczestnictwo w warsztatach przysługuje 20 punktów edukacyjnych.

W kursie mogą uczestniczyć ratownicy medyczni spełniający warunki zawarte w art. 10 Ustawy z dn. 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Kontakt:

Ewelina
tel. 504 333 118                                    

email: ewelinaspedzia@csr24.pl          

 

Najbliższe terminy

05.12.2019 - 06.12.2019
09:00
Kraków - sala wykładowa
LIN-MED Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23 F

Gdzie odbywa się szkolenie?

LIN-MED
Kraków, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23 F